logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Ján z Kríža a jeho Temná noc

Publikované: 12.03.2018 o 00:00Autor: Marcela Baginováhodiny Prečítate približne za 8 minút
Ach, tá modlitba. Vždy je iná. Ak je podľa našich predstáv, ak cítime, že Pán je na „našej“ strane a odpovedá hneď, ako naňho zazvoníme, je všetko OK. Ale čo sa stane, ak mlčí? Čo robiť? Prestať sa modliť?

Síce je to jednoduché, ale nie najlepšie riešenie. S modlitbou to nie je len tak. Nezávisí od nás a ak sa náhodou „unaví“ a nám sa nechce posielať ju do neba, nepomôže vitamín C kúpený v lekárni.

Svätý Ján z Kríža vedel o tom svoje. A nielen vedel, ale našťastie a na úžitok pre mnohých o tom aj písal.

Moja modlitba

A tak som sa mohla aj ja vďaka nemu naučiť čo-to o modlitbe. A to práve vo chvíli, keď som chcela zavesiť svoj duchovný život na klinec.

Nebolo to tak vždy. Bola som pokrstená; aj prijímanie, aj birmovku som mala za sebou, ale, ako sa to vraví: Pán Boh je vysoko a smrť je ďaleko. Nepotrebovala som ho. Až na gymnáziu sa niečo vo mne zlomilo. Dalo by sa povedať, že som sa stretla s Bohom. Nechal v mojej duši niečo, z čoho som sa veľmi radovala a všetkým o tom rozprávala. Neostalo však iba pri slovách, zmenil sa mi aj život.

Po niekoľkých mesiacoch som v modlitbe vyhlásila: „Pane, pôjdem všade, kam chceš. Urobím všetko, čo si praješ. Celkom sa ti odovzdávam.“

Bola som presvedčená o tom, že Boh túto modlitbu počuje a že ju vzal vážne. Milovala som ho, pretože mi hneď a zaraz dával odpovede na moje otázky a žehnal ľudí, o ktorých som mu rozprávala. Ani pôst nebol problémom. Ani sebazaprenie. A Eucharistia bola mojím každodenným chlebom. Aj spoveď bola niečím prirodzeným, o čom som si myslela, že je prejavom mojej lásky k Bohu.

Rozhodla som sa a chcela som splniť to, že dám Bohu všetko, čo môžem, a pousilujem sa, aby bol so mnou spokojný.

Nuž, darilo sa mi to. Dva roky a ešte niekoľko mesiacov. Chodila som na charizmatické stretnutia, milovala som chvály a dvíhala som ruky.

Lenže potom sa stalo niečo, s čím som nerátala ani v najhoršom sne. Keď totiž povieme Bohu: „Dávam ti všetko,“ on si to naozaj vezme. A má právo vziať si aj to, čo vám dovtedy dal.

Sucho

Ani neviem ako, tú chvíľu si nepamätám, ale budila som sa so smútkom v duši. Radosť z modlitby odišla. Niekam sa stratila. Moji priatelia zo spoločenstva sa nado mnou modlili, ale nič nepomáhalo. Bolo ešte horšie.

Akoby sa vo mne objavili dva svety. Jeden mlčiaci – ten Boží, a druhý kričiaci: „Ži, ako si žila doteraz! Rob to, čo si robila doteraz! Pomáhaj tým, ktorým si pomáhala doteraz!“ A tak som sa predierala dňami. Objavili sa aj názory, či ma nespútal duch smútku, depresie či inej choroby, ale nič z toho sa nepotvrdilo. Radili mi, aby som čítala Bibliu, no bolo to pre mňa ťažšie ako rýľovanie záhrady. Nevedela som sa sústrediť.

Stále som sa ponárala do svojho vnútra a premýšľala, prečo Boh na mňa zabudol. Hľadala som akýsi koreň či korienok, čo som vyparatila, že sa ku mne takto správa. Chcela som poznať dôvod „prečo“ a nenapadlo mi, že sa môžem spýtať aj inak: „Pane, čo mi chceš týmto povedať?“

Môže to Boh vyriešiť?

Bol to čas, keď ma môj spovedník niekoľko mesiacov len trpezlivo počúval a vravel: „Vydrž. Buď trpezlivá. Boh si to vyrieši.“

Neverila som mu. Už to trvalo príliš dlho (viac ako rok) a myslela som si, že sa mu to ľahko hovorí, keď nie je v mojej koži. Nepotešilo ma, ani keď si pri mne vymyslel prirovnanie, že Boh chce mať zo mňa „rapkáč“. Túži po tom, aby som stále opakovala modlitby v jednom otravnom tóne, aby som vytrvala, aby som ostala s ním a aby som okrem bolesti a samoty necítila nič.

Naozaj toto môže chcieť Boh?

Stačilo

Jedného dňa som si povedala to povestné: „Stačilo. Dosť.“

Prišla som za spovedníkom a oznámila som mu svoje rozhodnutie. „Zrejme nerobím Bohu radosť. Musím všetko zmeniť. Odchádzam.“

Bola som ochotná urobiť všetko pre to, aby som zamestnala svoju dušu i myseľ niečím iným. Presťahovať sa, nájsť si novú prácu, mať okolo seba iných ľudí, iné príležitosti, začať sa venovať novým koníčkom. Jednoducho, chcela som ujsť.

Spovedník mi nebránil. Možno preto, že poznal hĺbku mojej bolesti, len mi dal do ruky útlu knihu Temná noc od svätého Jána z Kríža.

„Dám ti na tvoje rozhodnutie aj požehnanie, ale najskôr si prečítaj toto, či sa v tom náhodou nenájdeš.“

Stratila som všetku nádej a pomyslela som si, že ak budem niečo čítať, tak len preto, aby som uspokojila spovedníka. Bola som presvedčená, že odídem, že sa presťahujem, že začnem niekde ďaleko a odznova, akurát – vďaka knihe – odkladám svoje rozhodnutie o týždeň a možno o dva.

Temná noc a Ján z Kríža

Pustila som sa do čítania.

Na prvých stranách sa mi zdal Ján z Kríža, ktorý sa narodil v rovnakom mesiaci ako ja, zvláštny. „Čo mi asi tak môže povedať akýsi Španiel?“ myslela som si sama pre seba. Bol iný ako ja. Mal rád školu, kým ja som ju zvlášť neobľubovala. Odmalička bol nábožný, kým ja som objavila vieru a vzťah s Ježišom niekedy na strednej.

Spával málo, kým ja som bola rodeným spachtošom. A tak ďalej a tak ďalej.

Iba jedno sme však mali spoločné. Obaja sme sa rozhodli darovať život Bohu.

Videla som ho ako prísneho rehoľníka, spovedníka, človeka, ktorý sa postí a nabáda k tomu aj iných. Jeho mysticizmus mi vôbec nevoňal. Ale nakoniec som sa premohla a keďže som spovedníkovi sľúbila, že knihu prečítam, pokračovala som ďalej.

Na ďalších stránkach akoby mi hovoril z duše: úzkosti, pokušenia, pochybnosti, tma... To všetko som dôverne poznala. A podľa neho to nebolo nič nové. Iba akási CESTA, ktorou vedie Boh dušu, keď jej chce dať veľké milosti.

„Milosti – a mne?“ vrtela som hlavou. Bola som z toho unavená a občas som bojovala aj s pokušením, že keď ma Boh opustil (aspoň tak som to vtedy brala), prečo by som nemohla opustiť ja jeho.

Čas rozmaznávania – radostná modlitba

Ale Ján z Kríža sa nedal. Na každej stránke knihy pomenúval veci, ktoré sa hlboko dotýkali mojej duše. Akurát, že som ich nevidela a neverila som tomu. Muselo prejsť niekoľko rokov, kým som sa dokázala pozrieť na tento čas iným pohľadom.

Ján z Kríža píše, že je to Boh, ktorý nás vedie v modlitbe. A aby sa nám dal aspoň na chvíľku poznať, pripravil pre nás čas požehnania. Ak sa nám darí a ak máme radosť z modlitby, nie je dobré vyhlásiť, že sa to už nezmení, pretože Pán má s nami iné plány.

Ak mu povieme: „Pane, darujem ti všetko. Si mojím Pánom. Rob si so mnou, čo chceš, len ma nikdy neopusť,“ on ostáva. Začne nás rozmaznávať, daruje nám radosť, pokoj, lásku. Naplní našu dušu požehnaním a dôverou. Lenže – ako dobre sa chváli Pán, keď duša prežíva čas hojnosti...

Duchovný egoizmus

V tomto čase sme presvedčení, že milujeme Boha nadovšetko. A nielen to, prinášame mu všetko, aby bol s nami spokojný. Modlíme sa, prinášame obety, svedčíme o jeho láske a prítomnosti slovom a dobrými skutkami. Sme presvedčení o tom, že si nás vyvolil, že nás poslal, aby sme „zachránili“ svet. Modlíme sa a presviedčame samých seba, že poznáme jeho plány, a tak ich tlmočíme svojim bratom a sestrám, ktorí nám nerozumejú a považujú nás za fanatikov.

Vtedy sa môžeme cítiť vyvolení ešte viac, pretože cítime odpor – a presviedčame samých seba, že bojujeme proti Zlému, že sa na nás spĺňajú slová evanjelia: „Pre moje meno vás budú nenávidieť.“ A tak sme ešte viac a viac horliví a nevšímame si, že svojou nedokonalosťou šliapeme po ich slabej viere. V tomto období môžeme urobiť viac škody ako osohu, hoci si myslíme, že konáme všetko dobre.

Podľa Jána z Kríža je problémom to, že existuje presvedčenie, že Boha milujeme vtedy, keď mu dávame všetko: pôst, čas, modlitby, sebazaprenia, obety. A ak nám to ide ľahko, berieme to ako istotu, že aj Boh je s nami spokojný. Dorastáme do pseudopoznania, že sa môžeme spasiť svojou vlastnou aktivitou nasmerovanou do neba. A preto Boh musí zasiahnuť.

Tma

Ak naozaj túžime po Bohu a každý deň mu zverujeme svoju dušu, ak neslúžime obrazu, ktorý sme si o ňom vytvorili vo svojej vlastnej predstave svätosti, po istom čase Boh zošle krízu. Pozve nás do slepej uličky a nedá nám návod na to, aby sme z nej vedeli vycúvať. Boh mlčí, neodpovedá. Pred oči nám stavia naše nedokonalosti a čoraz viac aj presvedčenie, že modlitba nemá zmysel.

V tomto stave sa veľa ľudí prestáva modliť. Nie sme ochotní viac pokračovať v rozjímaniach, nič nás nenapĺňa. A hoci si myslíme, že Boh na nás zabudol, nie je to tak. Prenasleduje nás zmätok, bolesť a strach. Môžu sa nám diať nedobré veci, ale ani to neznamená, že Boh odtiahol od nás svoju žehnajúcu ruku. Pýtame sa: „Kde si? Aký hriech mám na svojej duši, ktorý ti bráni rozprávať sa so mnou?“

Aj v takomto rozpoložení nás Ján z Kríža upokojuje a pripomína nám, že je to čas, keď Boh koná v našej duši, hoci ho necítime a nevidíme. On sám sa nás dotýka a mení našu modlitbu. Prehovára v hĺbke nášho srdca. Mení spôsob našej modlitby z rozjímania, z meditácie na kontempláciu. Robí všetko pre to, aby sa stal tým prvým a milovaným.

Ako sa cítime, keď Boh koná?

Zvyšok článku sa dočítate v zamknutej časti. Ďakujeme, že nás podporujete cez predplatné. Existujeme aj vďaka predplatiteľom.

Zvyšok článku je prístupný iba predplatiteľom. Staňte sa našim predplatiteľom a získajte aj iné výhody.
Informácie o predplatnom na www.cestaplus.sk/predplatne.

cesta+

V prípade, že ste prihlásený v konte a článok sa neodomkne, odporúčame vymazať údaje cookie zo svojho prehliadača.
DISKUSIA (5)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
6
|
-
0
12.03.2018 14:16
Juraj
Pekný článok akurát by som nezamieňal sucho po prvotnom nadšení z obrátenia a temnú noc, o ktorej píše Jan z Kríža. Isteže každé sucho sa dá prekonať trpezlivosťou, ale nie každé sucho je temná noc. Temná noc je pre tzv. "pokročilých" a zažíva ju človek, ktorý už nejaké tie suchá prežil. Temná noc je to najväčšie možné sucho aké v duchovnom živote existuje a trúfam si povedať, že to človek po prvotnom nadšení nezažije hneď, lebo by ho to zabilo... Boh nám nikdy nedá toľko koľko neunesieme a uniesť temnú noc, to nie je len tak. Ja som pár súch zažil, nie malých a nie krátkych, ale myslím, že temnú noc ešte ani zdaleka nie, lebo v každom suchu som zatiaľ mal nejaké oázy, čo ma ovlažili. Sucho je o smäde. Ale temná noc je prakticky bez oáz, keď už umierame od smädu... neprajem autorke, aby skutočnú temnú noc zažila...
REAGOVAŤ
+
4
|
-
0
12.03.2018 18:16
Renátka
Máte moju hlbokú poklonu za to, že ste sa podelili o svoju duchovnú skúsenosť. Aspoň viem, že to, čo prežívam je normálne. Určite si knihu prečítam. Ale vidím, že je veľmi vzácne, keď máte niekoho duchovne vyspelejšieho, kto Vás na sprevádza na ceste k Bohu. Nie je to samozrejmosť. Nech Vás Pán žehná za vašu ochotu podeliť sa o osvetliť cestu iným. Ďakujem
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
14.03.2018 12:05
Gabriela
Dakujem za povzbudivy clanok, v mnohych situaciach som sa nasla... Bola som jasajuca a bojovnicka pomerne dlhe obdobie, ale teraz prezivam pravy opak a skimam, ci je to depresia, vplyvy okolia, utoky zleho alebo sucho ci temna noc... Nie je to lahke urcit, lebo nie kaudy den je to sucho a temno, niekedy je to lepsie a niekedy celkom nanic. Precitam si tu knihu. Tento clanok urcite povzbudi viacerych, lebo cesta s Panom je naozaj o boji, viere, dovere, vernosti, pokore a vytrvalosti. Dakujem. a na reakciu Juraja sa chcem opytat, kto potom ma sancu prezit temnu noc? asi len par vyvolenych jedincov...
REAGOVAŤ
+
0
|
-
0
14.03.2018 14:58
Juraj
Neviem na to odpovedat, kto a za akych okolnosti ju prezije (prezije v zmysle, ze si zachova vieru, nie, to prezije fyzicky), ale myslim si, ze len par vyvolenych jedincov ma moznost temnu noc zazit. Ja som cital len o mystikoch a svetcoch. Bezny clovek neviem, ci ju zazije. Ja sa radim k beznym ludom :-). Co sa tyka rozlisovania o co ide treba sa poradit s knazom alebo s psychologom (idealne ked to je v kombinacii). Kazdom pripade nech je to cokolvek, je to pre cloveka utrpenie. A ked krestan narazi na utrpenie az vtedy zacina jeho skutocna cesta viery. Az vtedy si zacina klast podstatne otazky a pytat sa na zmysel utrpenia. Je uplne jedno, ci to utrpenie je duchovne (napr. temna noc), psychicke (napr. klinicka depresia), fyzicke (fyzicka bolest, choroba) alebo vztahove (strata blizkej osoby, odmietnutie). U mna bolo klucove prijat pomoc od druhych. Cez post je vhodna doba na hladanie zmyslu utrpenia. A hlavne nezadedbajte sviatosti a modlitbu nech su okolnosti akekolvek.
+
0
|
-
0
15.03.2018 13:47
Alena
Som veľmi rada, že sa našiel niekto, kto sa delí aj s takouto skúsenosťou. Nie je ale vôbec ľahké nájsť kňaza, ktorý v tejto situácii vie poradiť, alebo dokonca má vlastnú skúsenosť. Roky som sa takto sama trápila nepochopená, skôr odmietaná, že ja robím chybu, ak v modlitbe nič neprežívam, až kým som nenašla poľského karmelitána, ktorý toto pozná aj na "vlastnej koži" a ktorý mi dodal istotu, že toto je tá najväčšia milosť, akú som mohla obdržať, napriek tomu, že to je cesta ťažká. Takže dovolím si povedať, že prajem nielen autorke článku, aby temnú noc naozaj zažila, lebo toto je jediná cesta k skutočnému spojeniu s Bohom. Ak sa môžem ešte podeliť s vlastnou skúsenosťou, čítať sv. Jána od Kríža vôbec nie je ľahké, a ani to samé niekedy nestačí, aby sa človek vedel "oddiagnostikovať". Ale s veľkou presvedčivosťou hovorí o tom aká veľká je to milosť. Okrem sv. Jána od Kríža o temnej noci hovorí veľmi prístupným jazykom David Tokington v trilógii- Pustovník, Prorok a Mystik.
REAGOVAŤ