logo
konto fb rss email
INZERCIA
INZERCIA

FATIMA: výzva na pokánie i modlitbu. Aktuálna aj po 100 rokoch?

Tento rok slávime sté výročie zjavení Panny Márie trom pastierikom vo Fatime. Je fatimské posolstvo aktuálne aj dnes? Má čo povedať človeku 21. storočia? Aj o tom bude októbrová téma.