logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Ja ju nepočujem!

Publikované: 15.10.2017 o 09:00Autor: Marcela Bagínováhodiny Prečítate približne za 3.5 minúty
Október je mesiacom svätého ruženca. Pre mnohých je to modlitba neustáleho opakovania: „Zdravas, Mária,“ a nevedia jej prísť na chuť. Modlia sa a pozerajú na hodinky, mysliac len na to, aby to už mali za sebou.

Ak je to aj tvoj prípad, nebuď smutný, nie si sám. O dar modlitby a o počúvanie či načúvanie Božiemu hlasu treba bojovať každý deň. Neprestať s pokusmi, ktoré vedú k poznávaniu Božej vôle, aj keby bol celý svet proti tebe a lenivosť ťa obklopovala zo všetkých svetových strán.

Trend dnešnej doby sa dá nazvať akousi pseudo-istotou, že viera patrí do škatuľky, ktorú možno previazať mašľou a napísať na ňu: „Boh neodpovedá. Modlitba je zbytočná. Vystačím si sám.“

Ak sa rozhodnem pre toto riešenie, neostáva mi nič iné, len sa spoliehať v čase problémov (ktoré prichádzajú, či si to prajeme, alebo nie) na seba. Potom, po vyskúšaní všetkých možných i nemožných riešení, ktoré nefungujú, vyhlásiť, že nič nemá zmysel, a nakoniec sa zmieriť s tým, že je normálne, ak som smutný a nešťastný, veď koniec je vždy poruke.

Existuje však iné riešenie. Voláme ho Boží zásah. Svätý Otec František naň poukázal, keď zveril tento rok všetkých ľudí (teba a aj mňa) pod ochranu Fatimskej Panny Márie.

V čase druhej svetovej vojny prežívali ľudia niečo podobné ako dnes. Bolesť, smútok a strata blízkych im zatvárali oči pre nebeské veci. Odkláňali sa od Božieho požehnania a vyhlasovali tých, čo vzývali Boha, za tmárov.

Práve v tomto čase prichádza Panna Mária do zabudnutej dedinky, aby ľuďom nielen dodala nádej, ale ukázala, ako sa majú modliť. Aby ich presvedčila, že Pán vie o ich bolestiach a trápeniach a chce im byť nablízku.

Trom malým pastierikom zveruje dôležité posolstvo pre každého z nás. Hoci im vraví jedno a to isté, každý z nich sa ho „chopí“ po svojom.

Lucia je najodvážnejšia a nebojí sa rozprávať s Pannou Máriou. Nebo si ju vyvolilo za tlmočníčku ľudských slov pre túto zem. Hovorí s ňou aj o ľudských starostiach a prosí, aby boli niektorí dedinčania uzdravení. Načúva Božej matke a vie, že to, čo povie, sa stane.

Hyacinta, tanečníčka a veselé dievčatko, sa pri stretnutí s Božou matkou mení na načúvajúce dieťa, kontemplujúce jej prítomnosť. Keď sa jej neskôr istý kňaz pýta, či aj ona sa rozpráva s Pannou Máriou, pokojne povie: „Nie, ja ju len vidím a počujem.“ To jej stačí, necháva si napĺňať svoje srdce prítomnosťou tej, ktorá prichádza z neba.

A František?

Hoci dnes je svätý, je o ňom známe, že Pannu Máriu pri prvom zjavení nepočuje. Iba ju vidí a vidí aj to, ako sa pohybujú jej pery. Preto štuchá Luciu a spýta sa: „Čo hovorí? Ja ju nepočujem!“

Jeho sesternica sa snaží vyriešiť problém a kladie otázku: „Pani, prečo vás František nepočuje?“

Tu by sme čakali, že Panna Mária začne hovoriť o dôvodoch, možno o hriechoch alebo o tom, že to nie je Božia vôľa, ale nie je to tak. Ona prichádza, aby priniesla návod na to, čo má František robiť, aby počul. „Nech sa modlí aj on veľa ružencov, potom ma bude počuť.“

A tak sa tento malý chlapec pustil do recitovania Zdravasov a onedlho bol jeho problém vyriešený.

Dnes je svätý, pretože počúvol radu Božej matky a vytrval v modlitbe. Ruženec sa stal jeho priateľom. Modlil sa ho, keď pásol ovce, keď šiel po dedine, keď sa chystal spať. „Robím to, lebo viem, že Panne Márii to urobí radosť,“ opakoval. „A takto zachraňujem veľa hriešnikov.“

A to je posolstvo pre nás, čo sme leniví siahnuť po modlitbe a otvoriť škatuľku so stuhou „Boh neodpovedá“.

Odpovedá – ale iba vtedy, ak mu otvoríme dvere nášho srdca. Ak spoločne s Pannou Máriou premýšľame o tajomstvách ukrytých v bolestnom, slávnostnom, radostnom ruženci či v ruženci svetla. Ak túžime hlbšie poznať nebo a Ježiša, on sa nám prihovorí.

Nebuďme znepokojení, ak naša modlitba nie je vždy vrúcna a plná vďaky. Sú dni, keď sme unavení a premáha nás strach či bolesť. No naše ústa vždy môžu šepkať to jemné: „Zdravas, Mária.“ A to aj vtedy, ak máme pocit, že Boh mlčí, ak sa nám zdá, že všetci ľudia stoja proti nám a nik nás nechápe, ak sme stratili priateľov a zamotávame sa do samoty, ak sa nášho tela zmocnila choroba a nablízku je len utrpenie, ak sa nám zdá, že v našom živote sa blíži chvíľa odchodu do večnosti.

Aj v týchto chvíľach sa môžeme modliť a začujeme slová, ktoré Panna Mária povedala Františkovi, Hyacinte a Lucii: „Ak sa ľudia budú modliť ruženec a obrátia sa, skončí sa aj vojna.“

Vojna v našom živote je tu. Bojujeme medzi dobrom a zlom, medzi spravodlivosťou a pomstou, medzi pravdou a klamstvom. Ruženec je kľúč, ktorý nám pomôže začuť Boží hlas a dá nám silu vytrvať v pravde a láske. Božia ruka nás bude sprevádzať a my uvidíme, že bojovať o Božie vnuknutia v živote sa oplatí.

Nevadí, že teraz sme hluchí a nepočujeme Božiu odpoveď. Dôležité je, aby sme začali volať na Božiu matku tak ako František: „Zdravas, Mária...“

...

Snímka: https://www.catholicnewsagency.com/news/this-is-the-miracle-that-led-to-the-fatima-childrens-canonization-47540

DISKUSIA (3)
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
+
7
|
-
0
17.10.2017 13:25
Peter
Článok je naozaj krásny, no treba upozorniť, že časť o Františkovi nie je pravdivá. František naozaj nepočul Pannu Máriu, no nielen pri prvom zjavení, ale počas všetkých zjavení v Cova da Iria. Lucia sa nepýtala Panny Márie, prečo ju František nepočuje, ale či príde do neba, na čo dostala odpoveď, že Áno, ak sa bude modliť veľa ružencov. V opisovaní Fatimských udalostí, ak sa chceme držať hodnoverných informácii je potrebné pridŕžať sa overených zdrojov, medzi ktoré jednoznačne patrí kniha spomienok sestry Lucie na zjavenia a tiež už na svatých Františka a Hyacintu. takže hoci je prvotná myšlienka hlboká, je dôležité, aby sa zakladala na hodnoverných faktoch, ktoré sú ohľdom fatimských zjavení dobre zdokumentované.
REAGOVAŤ
+
2
|
-
0
17.10.2017 18:55
PHk
Ďakujem za Vašu reakciu (niekdy túžba-želanie prekračuje reálie) a za odkaz na hodnoverné zdroje.Nepresnosti narobia viac škody ako osohu a môžu spochybňovať hodnovernosť zjavenia a jeho účastníkov.
+
1
|
-
0
18.10.2017 08:52
Slávka
Ešte je tam informácia o druhej svetovej vojne a zjavenia boli v čase prvej svetovej vojny.
REAGOVAŤ